Johannes Buchholtz (1882–1940)

Ravne og Duer (1921)