Edvard Blaumüller (1851–1911)

Saul (1886)
Pastorale (1887)
Agnete og Havmanden (1894)
Dronning Hjærteløs (1900)
Sibylle (1901)
Skilderier (1903)
Ovenlys (1904)
Den store Strid (1905)
Kristi Fødsel (1911)