Per Daniel Amadeus Atterbom (1790–1855)

Lycksalighetens ö (1824)
Fågel blå (1858)