Adolph Recke (1820–67)

Omtaler

Karl Gjellerup: »Lejrscene« - Rødtjørn (1881)