Richard Lovelace (1617–57)

Oversættelser

Emil Aarestrup: »Til Lucasta, da han gik i Krig —«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)