Ben Jonson (c. 1572–c. 1637)

Oversættelser
Efter titelEfter oversætter

»A Song« er oversat af Christian Preetzmann: »Brug ei de Øine saa!«.