Juliane Marie Jessen (1760–1832)

Omtaler

Adam Oehlenschläger: »Fædrelands-Sang« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)