Iver Iversen (1862–92)

Sekundær litteratur

Niels Møller: nekrolog in: Illustreret Tidende, 24/1 1892.
Knud Fabricius: Regensen gennem hundrede Aar, 1923–25, pp. 301 ff.