Johan Ludvig Heiberg (1854–1928)

Primær litteratur

J.L. Heiberg: Fra Hellas og Italien. Udvalgte Afhandlinger, I-II. 1929.