Claus Frimann (1746–1829)

Omtaler

Adam Oehlenschläger: »Reisen op i Landet« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)

Sekundær litteratur

Kaare Støylen: Claus Friman. Almuens Sanger, disputats, 1955, Eides Forlag, Bergen.
Folkemusikkgruppa "Frimann" v/Elin Grytting ga ut CD i 1998 "Almuens Sanger. Diktarpresten Claus Frimann". Folketonar frå Vestlandet. Lærdal Musikkproduksjon. LMP198.