Fortællinger

        Gaffelen
        Herremanden
        Hundemordet
        Den forvovne Siællands-Faer
        Det Stiaalne Taft
        Sadelen
        Den gamle Skade
        Posthuuset
        Den fri Vognleie
        Fyrsten og Forbryderen
        Den Druknede
        Toujours Perdrix
        Supplicanterne
        Stella
        Den fromme Bekiender
        Smeden og Bageren
        Den sande Drøm
        Prutningen
        Sanct Sebastian
        Den bekymrede Moder
        Sødgrød for Vandgrød, og Vandgrød for Sødgrød
        Tycho Brahes Dag
        Det ædelmodige Tilbud
        Observationen
        Den jydske Kavalleer
        Felix, quem faciunt aliena pericula cautum!
        Fader og Søn, een Mand
        Det kolde Blod
        De to Agerhøns
        Gasconaderne
        Relata refero
        David og Jonathan
        Veddemaalet
        Mosters Pølser
        Contrasterne
        Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci
        Nulla regula sine exceptione