#

Kalliope

Digtarkiv

Kalliope er en database indeholdende ældre dansk lyrik samt biografiske oplysninger om danske digtere. Målet er intet mindre end at samle hele den ældre danske lyrik, men indtil videre indeholder Kalliope et forhåbentligt repræsentativt, og stadigt voksende, udvalg af den danske digtning. Kalliope indeholder også udenlandsk digtning, men primært i et omfang som kan bruges til belysning af den danske samling.

14-11-2014
Der har været problemer i maskinrummet i nogle dage. Vi er kørende igen.
26-02-2012
Kalliope har fået en engelsk grænseflade.
29-11-2011
Søgning i digte har desværre ikke virket længe. Det er nu ordnet.
Dagen idag
Tyge Rothe født.
Vilhelm Helt død.
Christian Hviid Bredahl død.
Edmund Hamilton Sears død, Boston.
Vilhelm Gregersen død.
Vælg anden dato...
Sonetten på pletten

 Sig med fornyet Kunstbrug Møie give,
 Er hellig Pligt, vi dig paa Hjerte lægge:
 Du ogsaa kan, som vi, bestemt dig strække
 I Takt og Skridt, som vi dig foreskrive.
 
 Thi just naar Muserne sig ømt hengive,
 Man trænge kan til en Afluknings-Hække;
 Og hvordan end sig Kyssene udklække,
 Saa maa tilsidst dog Værket fuldendt blive.
 
 Saa gad jeg selv i kunstige Sonnetter,
 Og paa sprogklygtig Metrums Skjønhedskrykker,
 Det bedste, Følelsen mig skjænket, rime.
 
 Jeg veed kun ei hvordan jeg bedst det retter,
 Jeg snitter ellers helst af hele Stykker,
 Og maatte dog iblandt nu ogsaa lime.
 

Emil Aarestrup
Gå til digtet...