Slægternes Træ (1914)

        Ved Livstræet
        
        Den danske Sommer
        Nutids Røst i Fremtids Kor
        Afgrunden
        Nornen Verdandes Vækstsang
        Julesang
        Efteraarsstorm
        Koen
        Vikingevise
        Livssangen
        Morgenhanen
        
        Middelalder
        Billede
        Sommernatssang
        Sindet
        Den Salige
        Nonnen
        Foraarssang
        Vise
        Credo
        Ungdom
        Elskov
        Havsnød
        Lejlighedssange
        
        Skibet
        Lutret Sind og klare Tanker
        Fanesange
        
        I
        II
        To Eddasange
        
        Forord til Vølvens Spaadom
        Vølvens Spaadom
        Forord til Odins Ravnegalder
        Odins Ravnegalder