Danske Vers (1912)

        I
        
        Tilegnelse
        Landskab
        Sybariten
        Poeten og Folket
        Søstad
        Sommerland
        Hendes enogtyvende Fødselsdag
        En Rekonvalescens
        Afskedsvers
        Endelig
        Siesta
        Første Kys
        Respekt for Kvinden!
        Den nye Pallas Athene
        Scherzo
        Digterens Endeligt
        II
        
        Vaaren og Træet
        III
        
        En Kladde
        Gry
        April
        Morgentime
        Aarstider
        Frederiksberg
        Nocturne
        Se, jeg mødte paa en Gade -
        Sang
        Dronningen i Thule
        IV
        
        Livets Kermesse
        V
        
        Stamtavle
        En Vise
        Det aandelige Børstenbinderlaug
        Knud Kaare
        Den døde Mand
        Ungkarlesnak
        Kavallérsorger
        Perspektiver
        VI
        
        Efter Syndefaldet
        VII
        
        Imperia
        VIII
        
        I Løvens Tegn
        IX
        
        Nyt Foraar
        Efterlysning
        Erindring
        Maanenat
        Anadyomene
        Morgenen
        Eventyret
        Øde
        Vaaren og dens Følge
        Mesteren
        Det er ikke nok, Ofelia ...
        Sangen om Sarah Brown
        Formiddagssol
        X
        
        Byron
        XI
        
        Holger Drachmann
        Ingeborg Stuckenberg
        Herman Bang