Fredmans epistlar (1790)

        Nr. 1Til Cajsa Stina
        Nr. 2Til Fader Berg, rörande Fiolen
        Nr. 3Til en och hvar af systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad
        Nr. 4Enkannerligen til Anna Stina
        Nr. 5Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden
        Nr. 6Til the Galimater på hinsidon then Konungiliga Djurgårdenom
        Nr. 7Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen
        Nr. 8Til Corporal Mollberg
        Nr. 9Till gumman på Thermopolium Boreale och hennes jungfrur
        Nr. 10Klingar väl vid Flöjtraver
        Nr. 11Til Bröderne och Systrarna på Lokatten
        Nr. 12Elegi öfver slagsmålet på Gröna Lund
        Nr. 13Till brodern Bredström
        Nr. 14Till poeten Wetz
        Nr. 15Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse
        Nr. 16Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården
        Nr. 17Til Syster Lisa
        Nr. 18Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron
        Nr. 19Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården
        Nr. 20Til Fader Berg och Jergen Puckel
        Nr. 21Skyarna tjockna
        Nr. 22Til the Nybyggare på Gröna Lund.
        Nr. 23Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Kryp-in, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768.
        Nr. 24Till kära mor på Bruna Dörren
        Nr. 25Som är ett försök til en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart til Djurgården
        Nr. 26Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat
        Nr. 27Som är dess sista tankar
        Nr. 28Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad
        Nr. 29Till de förnäma
        Nr. 30Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten
        Nr. 31Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769
        Nr. 32Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp
        Nr. 331:o om fader Movitz' överfart til Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna
        Nr. 34Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden
        Nr. 35Angående sin sköna och hennes obeständighet
        Nr. 36Rörande Ulla Winblads flykt
        Nr. 37Till Mollberg på post vid Kungsträdgården
        Nr. 38Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav
        Nr. 39Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
        Nr. 40Angående bröllopet hos Bensvarvarns
        Nr. 41Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
        Nr. 42Rörande Kortspelet på Klubben
        Nr. 43Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle
        Nr. 44Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
        Nr. 45Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock
        Nr. 46Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
        Nr. 47Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
        Nr. 48Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
        Nr. 49Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
        Nr. 50Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården
        Nr. 51Angående Concerten på Tre Byttor
        Nr. 52Til Movitz när hans Fästmö dog
        Nr. 53Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
        Nr. 54På St. Cathrina Kyrkogård
        Nr. 55Rörande Movitz Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
        Nr. 56Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
        Nr. 57Om Barnsölet
        Nr. 58Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet
        Nr. 59Til Lo-Katten
        Nr. 60Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något som passerat
        Nr. 61Til K. Mor på Fyrkanten
        Nr. 62Angående sista Balen på Gröna Lund
        Nr. 63Diktad midt i veckan
        Nr. 64Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
        Nr. 65Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
        Nr. 66Til Movitz Målare
        Nr. 67Til Mutter på Tuppen
        Nr. 68Angående sista balen på Grönlund
        Nr. 69Om Mollberg Dansmästare
        Nr. 70Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
        Nr. 71Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag
        Nr. 72Lämnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton
        Nr. 73Angående Jergen som förskref sig til Fan
        Nr. 74Om Bergströmskans Porträt
        Nr. 75Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag
        Nr. 76Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen
        Nr. 77Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
        Nr. 78Som är et Fägne-Spel
        Nr. 79Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785.
        Nr. 80Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen
        Nr. 81Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen
        Nr. 82Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna