Samtlige Værker I (1801)

        Hymner
        
        Den eeneste Gud
        Morgenlovsang
        Siælens Høisang
        Forløsningsjubel, eller Christi Død
        Skabningens Halleluja
        Dannemarks Lovsang
        Hymne til Fornuften
        Andagtshymne
        Oder
        
        Hellebeks Harpe
        Primula
        Til Døden
        Digtertryghed
        Horaz og Lydia
        Erato
        Til Pram
        Hymenæe
        Til Musen
        Tidsfordriv
        Til Helgesen
        Selvindbydelse
        Digterdrømmen
        Idealia
        Elskovsjubel
        Til Venus
        Ved H. H. Kønnemans Død
        Til Balladebarden
        Til Faye
        Til Psycharion
        Til Hanna Braem
        Til Amor
        Trøsten
        Til Søvnen
        Til Bredsdorf
        Aabenbarelsen
        Afslaget
        Formastelsen
        Trolleborg
        Til Skibet, som førte Kronprindsen over Havet
        Roserne
        Til Kronprindsen
        Tilegnelse
        Landforvandlingen
        Til min Søster
        Til Laville
        Begeistringen
        Harpeklang
        Paa Spidsen af St. Gottard
        Den visnede Maiblomst
        Tordenen, paa Toppen af Grimsel
        Serenade
        Til Palmine
        Krandsen
        Helbredelsen
        Himlen i Draaben
        Palmines Smiil
        Mirabeaus Død
        Revolutionen
        Digtekunstens Undfangelse
        Kyssene
        Til Schleppegrell
        Til mit Fædreneland
        Palmines Bortgang
        Til Frue Frederike Brun
        Skilsmissen
        Til Bonaparte
        Taus Tilbedelse
        Bønhørelsen
        Til Freden
        Til Kronprindsen
        Venskab og Kierlighed
        Til Fanny
        Digterfortvivlelse
        Elegier
        
        Til Menander
        Det første Haandtryk
        Til Seline
        Min anden Skabelse
        Erklæringen
        Elskerens Ønske
        Bønnerne
        Sværmerie
        Kierlighedseden
        Overalt den Elskede
        Udelukkende Hyldest
        Til Sangen
        Da hun skulde reise
        Da hun var bortreist
        Savnet
        Til Richardsons Klarisse
        Selines Tab
        Til Apollo
        Da jeg var lille
        Ved Bergers Død
        Minonas Fraværelse
        Til Palmine
        Til Søvnen