Historiske begivenheder
1650 Elias Eskildsen Naur født
1654 Pest i København dræber 9000 mennesker.
1660 Enevælde i Danmark-Norge indføres med Kongeloven.
 
C. W. Eckersberg: Frederik III, som lader udfærdige kongeloven ved Peder Schumacher sidenhen bekjendt under navnet Griffenfeldt. Skitse til de store billeder malet til trongemakket på Christiansborg Slot. 1824
1665 Sorø Akademi nedlægges.
1666 St. Thomas bliver dansk koloni.
 Newton (1642-1727) stifter den matematiske analyse.
 Brand i London.
1670 Christian V (1646-1699) udråbes til konge.
1671 Greve- og baronstanden indføres i Danmark.
1673 Danmark indleder Den skånske krig mod Sverige.
1675 Ole Rømer opdager lysets hastighed.
1681 Jacob Worm forvises til Trankebar.
 Ole Rømer udnævnes til politimester i København.
1682 Ludvig XIVs franske hof flytter til Versailles.
1683 Danske Lov udstedes.
1686 Store Bededag indføres.
1687 Sir Isaac Newton (1642-1727) udgiver Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
1689 Naur: Golgotha paa Parnasso.
1693 De sidste heksebrændinger foretages i Danmark.
1699 Frederik IV (1671-1730) udråbes til konge.
1700 Danmark går over til den gregorianske kalender.
1702 
Sir Godfrey Kneller: Portræt af Sir Isaac Newton, malet i år 1702.
1711 Byldepesten hærger hele Danmark og dræber bla. en trediedel af Københavns indbyggere.
1713 Den franske oplysningsfilosof og forfatter Denis Diderot født. (død 1784)
1720 Tordenskjold dør i duel.
1721 Hans Egede grundlægger Godthåb.
1724 Jens Schielderup Sneedorff født.
1727 Sir Isaac Newton (f. 1642) dør.
1728 Elias Eskildsen Naur død

Navn: Elias Eskildsen Naur
Født: 1650-02-17
Død: 1728-05-06