Christian Winther (1796–1876)

Primær litteratur

Chr. Winther: Poetiske Skrifter, Oluf Friis (red.), bd. 1–3, Holbergselskabet, 1927–29.
Chr. Winther: Samlede Digtninger, Chr. Winther og F. L. Liebenberg (red.), bd. 1–11, 1860–72.
Chr. Winther: Efterladte Digte, F. L. Liebenberg (red.), 1878.
Breve til og fra Christian Winther, Morten Borup (red.), bd. 1–4, Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1974.
Chr. Winther: Hjortens Flugt, Oluf Friis (red.), Dansklærerforeningen, 1954, 2. opl. 1965.

Sekundær litteratur

Andersen, Harry: »Navnene Rhitra og Dorrit i 'Hjortens Flugt'« in: Studier i dansk dialektologi, 1971, pp. 29–39.
Andersen, Lise Præstgaard: »Kunsten at være naiv. Christian Winther: 'Hjortens Flugt'« in: Læsninger 1820–1900, 1998. pp. 152–68, 345–47.
Bandle, Oskar: »Virkelighed og dæmoni i Christian Winthers digtning« in: Literature and Reality, 1977, pp. 269–90.
Barlby, Finn: »Den befriede lidenskab. Om Christian Winther og 'Skriftestolen' fra 1843« in: Nordica, XIV, 1997, pp. 85–103.
Barlby, Finn: »Det dynamiske lyn. Om Christian Winthers `Flygten til Amerika'« in: Plys 9, 1995, pp. 57–63.
Billeskov Jansen, F. J.: »Den danske Idealisme eller Kjærlighedens Blomsterrige« in: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1968, pp. 177–80.
Christian Winther: Hjortens Flugt. Med efterskrift s. 337–56 af Erik A. Nielsen. Dansklærerforeningen.
Hougaard, Jens: »Om udveksling af kvinder i 'Hjortens Flugt'« in: Passage, nr. 8, 1990, pp. 71–88.
Jensen, Niels J.: »Længsel, en læsning« in: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1967, pp. 295–304.
Larsen, Svend Erik: »Talens tavshed og tavshedens tale — omkring Chr. Winthers 'Til Een'« in: Kredsen, XLIII, 1975, pp. 1–32.
Larsen, Svend Erik: »Christian Winther: 'Min Skat'« in: Selvsyn, X:4, 1970, pp. 61–64.
Rømhild, Lars Peter: »En tekstsammenligning: to digte af Heine og Chr. Winther« in: Læsere, 1971, pp. 214–31.
Spang-Thomsen, Erik: »Dæmonien der blev væk. Winthers flugt fra slangens sorte sol« in: Spring, nr. 11, 1997, pp. 77–90.
Spang-Thomsen, Erik: »Et Winthereventyr. Christian Winthers 'Et Hjertes Gaade'« in: Dansk Udsyn, LXIX, 1989, pp. 255–63.