Peter Faber (1810–77)

Sekundær litteratur

Christensen, Erik M.: En fortolkning af »Høit fra Træets grønne Top«. Verifikationsproblemet ved litteraturvidenskabelig meningsanalyse belyst i praksis, 1969.