Småvers

        Den, som aldrig turde drikke
        For Kierlighed er Viin
        Naar jeg formaaer, jeg gierne vil
        Alt det, som i Ungdommen glæde os kan
        Mærk derpaa!
        Efter mine ringe Evner
        N. N. er mit Navn
        Afholdenhed! du Vises Dyd
        Afholdenhed er en deilig Dyd
        Kiere Børen, ta'er jer vare
        I en Stambog
        Ligeledes
        Jeg troer, jeg i en Bog har læst
        Til Hr. K. og hans Kone paa deres ellevte Bryllupsdag
        Ønsket
        Impromptu over Tandpine
        Til Luft-Skipperne
        Anbefaling paa en Ansøgning om Ansættelse ved Veivæsenet
        Med en Gave til Sygecassen
        Til Digterens Hustru
        Paa Sammes Fødselsdag
        Impromptu til Mad. Juel paa hendes Fødselsdag
        Til Fru Walter
        Ved en Vens Bortreise til Norge
        Afskeds-Sang
        Vers paa opgivne Riim
        
        Naar Doris vil sin Haand til mine Læber føre
        Vel den, som haver lært i Ungdoms Tid at høvle
        Trods Rigdom, ja Forældre trods
        Jeg Pigers Sælskab ei kan savne
        Tæl over dine Sind, har du de fulde fem
        Indrykket i Aftenposten
        Ligeledes
        Til Agent Holck
        Provst Hersom
        Nyaarsvers
        
        Min lille vakre Madam Knudsen!
        Du lille vakre Karen Bach!
        Bliv, søde Madam Juel! mod al Formodning riig!
        Skiæbnen gav dig glatte Kinder
        Du har alt, hvad kan ønskes dig
        Du giftes vil; gift dig med Gud!
        Gid jeg maae see, du stedse bliver
        Jeg ønsker dig, Monfrere!
        Mit Ønske er lidt nyt, dog, troer jeg, meget plat
        Du yndte mangen kiøn Matrone
        Du har Skiønhed, du har Dyder
        Til J. R. Bull
        I en Hof-Poets Navn
        Impromptu over en besværlig Hestepranger
        Kierlighed og Smørrebrød
        Over Smagen
        Da Chloe var i Kirke
        Lyksalighed
        Til en Mand, hvis Barn faldt ned fra anden Etage uden at tage Skade
        Impromptu ved en Offring
        Caspar Wessel
        Parodi
        Til Viintapper Lunds Svend
        Svar i Svendens Navn
        Kiere Moder huld
        Gravskrifter
        
        Herunder hviler Krigsraad Neergaard
        Jeg, salig Ove Gierløv Meyer
        Her ligger Lieut'nant Stabel
        Over Brygger Walt
        Under Londemanns Portrait
        Under Digterens Portrait
        Digterens Gravskrift over sig selv