Blandede digte

        Søvnen
        Nøisomhed
        Lyksalighed
        Brodne Potter i alle Lande
        Prologue
        Prologue
        Chor og Prologue
        Til Hr. Jens Baggesen
        Brev
        Tres humble Serviteurs
        Ringe og velmeent Ønske
        Geburtsdags-Carmen
        Lovtale over den ugifte Stand
        Paa en Skive
        Alle Tings Cirkelgang
        Fragmenter
        
        Om en Jødepige
        Jeg synger om en Mand, saa er den gamle Tone
        Vaaren