I Danmarks Navn (1920)

        Forord
        Til min Hustru
        Tid og Id
        
        Danmark
        Vintersolhverv
        Foraarsmorgen
        Høstnat
        Julenat
        Fiskersang
        Stjernernes Kamp, før Verdens Ende
        Sønderjylland
        
        Sønderjylland
        Alle danskes Dag
        Den store Vaar
        Skæmt og Satire
        
        Til Piben
        Efter Syndfloden
        Fest og Hyldest
        
        H. Sønderup
        Sophus Claussen 1
        Sophus Claussen 2
        Jeppe Aakjær 1
        Jeppe Aakjær 2
        L. Mylius Eriksen
        Jakob Knudsens Død
        Indenrigsminister Ove Rode
        En Mindedag
        Konfirmationssange 1
        Konfirmationssange 2
        Herredsdommer T. Balthazar-Christensen
        Til Komponisten Grethe Sawyer
        H. C. Ørsted