Salomons Ring (1839)

Dramatisk Eventyr med et lyrisk Forspil

        Forerindring
        Salomons Ungdomskjærlighed eller Sulamiths og Salomons Sange
        
        ISalomons Morgensang i Palmelunden
        IISulamiths Sang i Viinhaven
        IIISulamiths Sang i Skovduelunden
        IVSulamiths Sang i Skoven
        VSulamiths Sang i Ørkenen
        VISulamiths Sang mellem Blomsterne
        VIISalomons Sang med Brevduen
        VIIISalomons Sang paa Viinbjerget
        IXSulamiths Sang i Viingaardshytten
        XSalomons Sang i Viinhaven
        XISulamiths Sang bag Gitteret
        XIISalomons Sang blandt Nomaderne
        XIIISalomons Sang i Teltdøren
        XIVSalomons Sang i Gilead
        XVSalomons Sang paa Bjergstien
        XVISalomons Sang paa Hermon
        XVIISalomons Sang mellem Bjergene
        XVIIISulamiths Sang i hendes Moders Huus
        XIXSulamiths Sang paa Løibænken
        XXSulamiths Sang ved Murene
        XXISulamiths Sang paa Libanon
        XXIISulamiths Sang paa Brudekarmen
        XXIIISulamiths Sang i Dronninghaven
        XXIVSalomons Sang i Dronninghaven
        XXVSulamiths Sang paa Bjergstien
        XXVISulamiths Sang blandt Bjergpigerne
        XXVIISulamiths Sang paa Bjergene
        XXVIIISulamiths Sang paa Bjergtoppen
        XXIXSulamiths Sang fra Bjergkløften
        XXXSulamiths Sang fra Tigerhulen
        XXXISalomons Sang blandt Cedrene
        XXXIISalomons Sang blandt Stridsvognene
        XXXIIISalomons Sang paa Høiene
        XXXIVSalomons Sang ved Bjerghulen
        Salomons Ring, Dramatisk Eventyr