Holger Danske (1837)

        I. Hjemmet. Udgang i Verden.
        
        Hilsen til Frænderne
        Holger paa Kæmpehøien
        Fordum og nu
        Sangens Fugl
        Holgers Sang om hans Moder
        Holger Danskes Vugge
        Barndomsdrømme
        Feerne ved Holgers Vugge
        Anelsen i Guder-Lunden
        Holgers Sang om Wittekind
        Holgers Bortsendelse
        Daaben i Rin
        Skriveren og Kejserens Datter
        II. Holgers Ungdom.
        
        Holgers første Bedrift
        Holger Danskes Bro
        Holger og den indiske Fyrste
        Holger og Prinsesse Gloriant
        Glæden i Fængslet
        Holgers Liv i Fængslet
        Det Skjønneste
        Gloriants Priis
        Holgers Drøm i Fængslet
        Holger Danske og Burmand
        Holgers Besøg i Keiserleiren
        Kroningsdagen
        Brudeparret
        Trylleslottet
        III. Heltelivet.
        
        Holger Danskes Vej
        Keiser Carl
        De tolv Jævninger
        Vaabenhvile
        Triumfdagen
        Løftet i Lejren
        Holgers Anger
        Rolands Forbøn
        Holger i Hungerstaarnet
        Den fangne Holger i Spanieland
        Kampen med Maurerne
        Sejersfesten i Zaragosa
        Ronceval
        Rolands Sværd
        Ærkebiskop Turpin
        De elleve Jævningers Jordefærd
        IV. Holger i Norden og Østen
        
        Holgers Orlov og Hjemkomst
        Holger i Offerlunden
        Nattebesøget paa Kongsgaarden
        Holger Danskes Mærke
        Holgers Bortreise
        Holger paa Valfartsskibet
        Østerlide
        Holger i det hellige Land
        Paradishaab
        Reisen til Bamyan
        Holger hos Fyrst Carvel
        Felttoget i Orienten
        Seierskrandsen
        Afskeden i Bamyan
        V. Genoplivelsen
        
        Holgers Farvel til hans Tid
        Holgers Sang om Livet
        Det lukkede Land
        Rejsen til Vidunderlandet
        Festen paa Avalun
        Alfepoesien
        Alfespøgen
        Hvilen paa Morgana
        Holger ved Mindernes Kilde
        Holger Danskes Tilbagekomst