Andre digte

        Ukendt år
        
        Tanker ved Salig Hr. Ulrich Friderich Suhms Grav
        Fragment
        Fragment
        Fragment
        Da den høysalige Konge blev udført
        Fragment
        Paaskrift paa en Kaffekande
        Aftenen. Et Fragment (II)
        Vinteren, et Fragment
        Vers
        Den fornuftige Datter
        Versemageren
        Fabel Hønen og Kyllingerne
        Natte-Tanker
        Til Sielen. En Ode
        I Abrahamsons Stambog
        Poenitenten. Et Fragment
        Poenitenten. En Ode
        Følelser ved den Hellige Nadvere
        Morgen-Sang
        Død og Dom
        Fragment
        Impromptu
        Fragment
        1759-1764
        
        Gratulation da Seigr. Peder Huulegaard
        1765-1769
        
        Tanker i Anledning af Hr. Hans Ebbesen...
        Sørge-Sange i Christiansborgs Slots-Kirke
        I Anledning af Hr. Palludan og Jfr. Lønborg's Mariage
        Tanker i Anledning af Frøken Sophia Dorthea v. Holstein's Dødsfald
        Sørge-Digt over Frue Rahbek
        Tanker da Arveprinds Frederik Giennemgik Smaa-Koppernes Indpodning
        Tanker i Anledning af Sr. Huulgaards dødelige Afgang
        1770-1774
        
        Ode til Printz Friderich, da Han fornyede sin Daabes Pagt
        Over Hr. Hermanny
        Til Cecilia Wormstrup
        Et Glimt fra Tiden ind i Evigheden
        Ønske til Jomfrue Cecilia Wormstrup, paa Hendes Fødsels-dag
        Recitativ og Aria
        Cantata for Raadhuus-Strædets Concert
        Da jeg var syg
        Klage-Sang af en Bekiendt ved Hr. Haagensens Grav
        Over M. Th**
        I Anledning af Hans Excellence Hr. Grev Haxthausens Afgang fra Søe Etaten
        Taarer ved Herr Frederik von Arnsbachs Grav
        Til B *** og E ***
        En Passions-Sang [Stabat Mater]
        Til Hr. Hiersing og Jfr. Malling
        Rimbrev til L. Bensen
        Paa Kongens Fødsels-Dag
        Over M. B**
        Til Thalias Caroline paa hendes Fødselsdag
        Haab og Erindring
        Til Herr Berling og Jfr. Godiche
        Rungsteds Lyksaligheder. En Ode.
        Over Andreas Schyth
        Over Johannes Kinast
        Til Hr. Find og Jfr. Lund
        Til Jomfrue Anna Hedevig Jacobsen
        Klage-Sang over Skiødehunden: Maske
        Nytaarsdigt til en Fader (I)
        Nytaarsdigt til en Fader (II)
        Nytaarsdigt til en Moder
        Aftenen
        Epigram
        1775-1781
        
        I Anledning af den Sal. Mad. Jacobsens Dødsfald
        Til Generalinde Elisabeth Moltke
        Ode til Arve-Prindsen, den 11. October 1776
        Vers paa et Sølv Skildt
        Eselet og Bonden
        Fragment
        Tanker ved Graven af den unge Jens Sanderschov
        Ved en Fest paa Kronprindsens Fødselsdag
        Indskrifter ved Festen
        I Anledning af Hendes Kongelige Majestæts Dronning Juliana Maria høie Fødsels-Fest
        Indskrift ved en Fest i samme Anledning
        Sang i Anledning af Kongens Fødselsdag 1778
        Aftenen. Et Fragment
        Et hengivent Ønske
        Under Frue Caroline Walthers Portrait
        Indføds-Retten
        Fra et brev til moderen
        Cantate ved Jubileet den 11 May 1779 i Anledning af Universitetets Indvielse for 300 Aar siden
        Cantate opført ved Universitetets sædvanlige Høitidelighed i Anledning af Kongens Fødselsdag 1779
        Til Hans Kongelige Høihed Arveprinds Frederik
        Det nye Aar 1779
        En aandelig Sang
        Claus Rimers Gravskrift
        Til min M** paa hans Broders Fødselsdag
        Til min M***
        Udrust dig, Helt fra Golgotha