Heroica (1925)

Nye Digte

        Indledning
        Ny Aand
        I - Hexameterbreve
        
        Første Hexameterbrev
        Hexameter-Hymne til Pan og Giovanni
        Anraabelse
        Søndag i Skoven
        II - Heroica
        
        Heroica
        Jeg gav den unge Gud mit Hjerte
        Erobrere
        Drømt en Morgenstund
        Don Luis de Góngoras Sonet om Madrid
        Nat paa Havet
        Der er intet saa yndigt i Foraarets Gry
        Flyveren og Pigen
        Skumringsbillede
        Forklaringen
        III
        
        I Begyndelsen var -
        December 1923
        I Staden
        21.2.24
        Vinterflora
        Vaarbebudelse
        Kan Sommerfuglevinger tynge -
        30.7.23 „Hôtel de la plage“, Donville
        Et Foraarsbud
        IV - Fantasia
        
        Fantasia
        V
        
        En Historie
        Ved Afrodites Støtte
        Modellerne
        Den lykkelige Maler
        Bøgen og Nælden
        Alle Nordens Fugle
        Sjælland og Digteren
        J. F. Willumsen
        Nils Collett Vogt
        Til Thøger Larsen
        Sejre og Vunder
        Skærveslagerens Vise
        Vaarsang ved Jul
        Klodens Sange
        Inde fra Klodens Værksted
        Femte Juni
        Den stærke Dame i Teltet
        Jeg traf en Skønhed
        VI - Følfod
        
        Foraar
        Terminsbekymringer
        Den nye Prokurator
        Vor Mor paa Gaarden
        Nye Tider
        VII
        
        Strofer i Tusmørket
        Jeg vil begraves i Fred -
        Store farlige ...
        Kære ny ...
        Under en Sølvpoppel
        Moder Natur
        Kanalbillede
        Tvesyn
        VIII
        
        Prinsessens Dossier
        Den lille Bazajet og Kvinderne
        Ung Glorie
        Vinterdag
        Skabelse
        Kvindens Bekendelse
        Russerinden
        Humlen
        Barnerim
        Fest-Epilog
        IX Atomernes Oprør
        
        Atomernes Oprør