Svane-Sang (1765)

        I.Livet med sin Brude-Skare
        II.Her er Sang paa Juda Bierge!
        III.Op dog Zion! seer du ej
        IV.Hør dog, o hør dog den himmelske Vægter
        V.En Samtale imellem JEsum og en Christen
        VI.See! hvor hæftig Døden ryster
        VII.Kunde du dog ikke vaage
        VIII.Lad mig, søde JEsu, møde
        IX.Seer dog de blodige Strømme, som rinder
        X.Kierligheden kunde for ingen Ting det bære
        XI.Lad os drage, bange Hierte
        XII.En Paaske-Sang
        XIII.I arme Qvinder! hvorfor saa vaade Kinder
        XIV.Paaske-Morgen, Paaske-Morgen kom vor Borgen
        XV.Her er nyt fra Dødens Porte
        XVI.I Dag skal alting siunge
        XVII.Glæde o Glæde! til Guddommens Sæde
        XVIII.Klapper nu med Haand al Jordens Skarer!
        XIX.Jeg seer dig, søde Lam, at staae
        XX.O hvilket Himmel Vand
        XXI.Ak Fader! lad dit Ord og Aand
        XXII.Er ikke Ephraim min Lyst
        XXIII.Fred i JEsu Død vi skulde
        XXIV.Er han borte al min Eje
        XXV.Dejligste blant Qvinder! giv os derom fuld Beskeed
        XXVI.Ævig Tak, o milde, yndigste Immanuel
        XXVII.Samtale imellem JEsum og Siælen.
        XXVIII.Samtale imellem JEsum og Martha
        XXIX.Overmaade fuld af Naade
        XXX.JEsus mig alting er.
        XXXI.Hvad est du dog skiøn, ja skiøn
        XXXII.O du min Immanuel
        XXXIII.Saa sød er JEsu Hyrde-Favn
        XXXIV.Guds Søn har giort mig frie
        XXXV.En god Samvittighed
        XXXVI.Korset vil jeg aldrig svige
        XXXVII.Himlen, trods de grusomst' Bølger
        XXXVIII.Skulde jeg tilbage vige
        XXXIX.Arme Skrog gaaer i Tog
        XXXX.En Kiempe-Vise om Goliath og David.
        XXXXI.I Hælen Sverdet følger
        XXXXII.Folk i Josvæ Dage kunde drage
        XXXXIII.Klag dig ikke for Trang paa Drikke
        XXXXIV.Her vil ties, her vil bies
        XXXXV.Skal vi ustridig hist
        XXXXVI.Vor Klippe vi slippe umuelig
        XXXXVII.Som Kiøbte og Døbte vi bære
        XXXXVIII.O Hellig Aand! mit Hierte
        XXXXIX.Samtale imellem Brudgommen og Bruden
        L.Samtale imellem JEsum og Siælen.
        LI.I fremmed Land
        LII.Aldrig jeg meere paa Verden vil tænke
        LIII.Midt igiennem Nød og Fare
        LIV.Frisk, Zion, paa vor Vagt
        LV.Soel-Skivens Streg
        LVI.Daarlig Mand fik bygt paa Sand
        LVII.Vee dig, Edoms trygge Egn
        LVIII.See dig Zion! vidt omkring
        LIX.Pillegrims Marche paa deres Vandring igiennem Tidens Nat.
        LX.Op min Aand, op fra dit Leer!
        LXI.Hvad blev der liden
        LXII.Naar mit Øje
        LXIII.See! hvor klarer det nu op paa Jorden
        LXIV.Nu Verdens Rige, Du Daarligheds Castel!
        LXV.Samtale imellem JEsum og en Troende
        LXVI.Nu Verdens Rige
        LXVII.Her op ad, I Døde
        LXVIII.Hvad er det godt at lande
        LXIX.Den store hvide Flok vi see
        LXX.En Oversættelse af det Tydske