Andre digte

        Cithersang
        Citherspilleren
        Den rette Biskop
        Knud Siællandsfar
        Knud Vidfadmes Svanesang
        Min Aftensang i Frankrig
        Vor Frues Fald
        Til Døden
        Digtervise
        For at være, som man bør
        Som Venus, Mercurius, Mars og vor Jord
        Under Wessels Portrait
        Jordens Kiærlighedshistorie
        Theater-Krønike
        Min søde Jomfrue Oxenbøll
        Det fortvivlede Mord
        Advarselen
        De Himmelskes Afskedsbrev
        Hunde-Komedien eller Den portative Himmel
        Magister Anders Paarses Trøstelige Sørgetanker over Knud Vidfadme
        Sendebrev fra de tre Gratier
        Til de tre Gratier
        Til Fru Leonore Hekscher
        Til General-Krigscommissair Astrup
        Aand mod Haand
        Afskedsbrev
        Ode til Etatsraad v. Holten i Odense
        Ode til Kæmmereer v. Harbou
        Til Cabinets-Secretair Adler i Kiøbenhavn
        Til Generallieutenant Ernst Frederik v. Walterstorff, Kongelig dansk Gesandt i Paris
        Til Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik [1823]
        Til Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik [1822]
        Til Herr Grosserer Nathanson
        Til Jens Baggesen
        Kritikens Smil
        Blot Genialitet
        Horn-Concerten, eller Skiærtsildseventyret
        Til den forhen værende Russiske overordentlige Gesandts ved det kongelige Danske Hof, Geheimeraad og Ridder af Wladimirordenen, Basilius Lisakewitz Skygge
        Til min dyrebare Datter Frederike fød Balle
        Det evige Sindbillede
        
        Til Læseren
        Begyndelsen
        Midten
        Ende