Rosenblade med et Par Torne (1819)

        Til Dana
        Alvorlige Smaadigte
        
        Fest-Sang til Kongen
        Dansk Fortrøstning
        Fest-Sang til Dronningen
        Fædrenelandsk Bindebrev
        Partheneis
        Det afbrudte Hierteqvad
        Balder til sin Fader
        Gaade-Ordet
        Ved Nannas Flugt
        Den første Mai
        Tvivl
        Odins Svar
        Balders Veemod
        Balders sidste Taarer
        Balders Fortvivlelse
        Balders Død
        Jubelæblet eller den gamle Harpespiller
        Dødens Aftensang
        Til Antonie
        Ynde
        Phøbus Borealis
        Savn
        A. O.
        Til Augusta Meier
        Aften-Morgen
        Brudstykker af Arions Lyra. 1787-89
        Til Seline
        Til Charlotte, Grevinde af Schimmelmann
        Barne-Velkomst til den lille Engel, Ove Malling Bang
        Mens han levede
        Engle-Velkomst til det lille Barn Ove Malling Bang
        Til Fru Majorinde v. Lützau
        Nannas Aabenbarelse
        Digterens Nat
        Til Augusta
        Til Spotterne
        Den trufne Centaur til sin Lærling
        Frederiksbergs Slot
        Ved en ung Digters Baare
        Trøst
        Til en ukiendt Dannemø
        Mai
        Høstqvad
        Skiemtsomme Smaadigte
        
        Labyrinten paa Rim
        Extra-Nutiden
        Makulaturens Iris.
        Shak Peer, eller Adam Vævers Romanze
        Robinson i England
        Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus.
        I Anledning af Professor Oehlenschlägers Erklæring til Publicum
        Det belovede Liigvers
        Klub-Samtale