Digte

Ordnet efter digttitel

À l'Aarestrup (Johan Ludvig Heiberg)

A. Bording (H.C. Andersen)

A. Böttger (H.C. Andersen)

A. Henselt (H.C. Andersen)

A. O. (Jens Baggesen)

A. Oehlenschläger (H.C. Andersen)

A. Stub (H.C. Andersen)

ABC-Bogen (H.C. Andersen)

Abekatten (Hans Vilhelm Kaalund)

Abels Død (Frederik Paludan-Müller)

Abraham (N.F.S. Grundtvig)

Abraham sad i Mamre-Lund (N.F.S. Grundtvig)

Abrahamson (H.C. Andersen)

Ach kunde jeg mig ned i Jesu sødhed senke (H.A. Brorson)

Ach min rose visner bort (H.A. Brorson)

Ach! vidste du, som gaaer i syndens lenke (H.A. Brorson)

Ad Daniam elegia (Tycho Brahe)

Ad kendte Veje (Holger Drachmann)

Adam gik i frydens lund (H.A. Brorson)

Adam Oehlenschläger. Den 26. Januar 1850 (H.C. Andersen)

Adam og Eva (N.F.S. Grundtvig)

Adelaide Grevinde af Bombelles (Johan Ludvig Heiberg)

Adonis (Frederik Paludan-Müller)

Adria (Holger Drachmann)

Adskillige Evigheder (Steen Steensen Blicher)

Advarsel (Emil Aarestrup)

Advarsel (Emil Aarestrup)

Advarselen (Jens Baggesen)

Af Bertran de Born (Ernst von der Recke)

Af Capriciosa (Thomas Overskou)

Af fyldte Bægre vinkes vi (Frederik Høegh-Guldberg)

Af Høiheden oprundet er (N.F.S. Grundtvig)

Af Kalke gør man Sværd og Hjælme her (Johannes Dam)

Af Krigens Trommer og Trompeter skræmmet (Emil Aarestrup)

Af Recensent faar man Navnet nu (Hans Vilhelm Kaalund)

Af Rhythmer i Castagnetter (H.C. Andersen)

Af Sted (Poul Martin Møller)

Af Studenters Rentekammer (Anders Christensen Bording)

Afgrunden (Thøger Larsen)

Afholdenhed er en deilig Dyd (Johan Herman Wessel)

Afholdenhed! du Vises Dyd (Johan Herman Wessel)

Afholdsapostelen Ole Nygaard (Jeppe Aakjær)

Afreisen (Johan Ludvig Heiberg)

Afrika (Adam Oehlenschläger)

Afrika (Adam Oehlenschläger)

Afrika (Adam Oehlenschläger)

Afrodites Dampe (Sophus Claussen)

Afsked (Sophus Claussen)

Afsked fra Verden (Carsten Hauch)

Afsked i Høst (Holger Drachmann)

Afskeden (Jens Baggesen)

Afskeden (B.S. Ingemann)

Afskeden i Bamyan (B.S. Ingemann)

Afskeds-Sang (Johan Herman Wessel)

Afskedsbrev (Jens Baggesen)

Afskedsharmoni (Sophus Claussen)

Afskedssang til Academisterne i Sorøe (Carsten Hauch)

Afskedssang til en Ven (Ludvig Bødtcher)

Afskedsvers (Sophus Claussen)

Afslaget (Jens Baggesen)

Afsted min Baad! (J.P. Jacobsen)

Aften (Steen Steensen Blicher)

Aften (Thøger Larsen)

Aften (Jeppe Aakjær)

Aften (Viggo Stuckenberg)

Aften i Luxembourg-haven (Viggo Stuckenberg)

Aften paa Kullen (Sophus Claussen)

Aften rød giør Morgen sød (N.F.S. Grundtvig)

Aften ved Ariccia (Ludvig Bødtcher)

Aften-Gjøgen (Jeppe Aakjær)

Aften-Morgen (Jens Baggesen)

Aften-Sang (Adam Oehlenschläger)

Aften-Vandring (Adam Oehlenschläger)

Aftenandagt (Sophus Claussen)

Aftendæmring (H.C. Andersen)

Aftenen (H.C. Andersen)

Aftenen (H.C. Andersen)

Aftenen (Johannes Ewald)

Aftenen (Emil Aarestrup)

Aftenen (Henrik Hertz)

Aftenen. Et Fragment (Johannes Ewald)

Aftenen. Et Fragment (II) (Johannes Ewald)

Aftenharmoni (Sophus Claussen)

Aftenhöitid (A.W. Schack von Staffeldt)

Aftenlandskab (H.C. Andersen)

Aftenmøde (Christian Winther)

Aftenrøden (A.W. Schack von Staffeldt)

Aftensang (B.S. Ingemann)

Aftensang (Carsten Hauch)

Aftensang (Carsten Hauch)

Aftensang for Børn (B.S. Ingemann)

Aftensang paa Taget (B.S. Ingemann)

Aftenskumring (Hans Vilhelm Kaalund)

Aftenskumring (Sophus Claussen)

Aftenskyerne (Hans Vilhelm Kaalund)

Aftenslotte (Sophus Claussen)

Aftensmaaltidet (Johan Ludvig Heiberg)

Aftensol (Viggo Stuckenberg)

Aftensolen (Thøger Larsen)

Aftenstemning (Henrik Hertz)

Aftenstemning (Thøger Larsen)

Aftenstiernen (Jens Baggesen)

Aftenstunden (Hans Vilhelm Kaalund)

Aftenvandring (Johan Ludvig Heiberg)

Aftenvers (Jakob Knudsen)

Agnar og Aslaug (A.W. Schack von Staffeldt)

Agnes Dunlop og Michael Rosing (H.C. Andersen)

Agnete (Adam Oehlenschläger)

Agnete fra Holmegaard (Jens Baggesen)

Agnete og Havmanden (Folkeviser )

Agnetes Vuggevise (H.C. Andersen)

Ak Fader! lad dit Ord og Aand (H.A. Brorson)

Ak sig mig, Amor, hvis saa hjærtensgod (Johannes Dam)

Ak, den unge Svæven (Sophus Claussen)

Ak, Florenz, Florenz, alle dine Kampe! (Viggo Stuckenberg)

Ak, hvad er det hele (Viggo Stuckenberg)

Ak, var der dog kun et eneste Sprog (H.C. Andersen)

Ak, vidste Du, hvor jeg har syndet (Vilhelm Bergsøe)

Al den ganske Christenhed (N.F.S. Grundtvig)

Al den Veemod og Smerte (Christian Winther)

Al Verden under Død og Dom (N.F.S. Grundtvig)

Al Verdens Synd er sonet ud (N.F.S. Grundtvig)

Aladdins Kammer (Adam Oehlenschläger)

Aladdins Pallads (Adam Oehlenschläger)

Aladdins Pallads (Adam Oehlenschläger)

Aladdins Pallads (Adam Oehlenschläger)

Aladdins Pallads (Adam Oehlenschläger)

Aldrig glemmer jeg (Viggo Stuckenberg)

Aldrig jeg meere paa Verden vil tænke (H.A. Brorson)

Aldrig kand jeg sige (H.A. Brorson)

Aldrig mér (Herman Bang)

Alf og Lyna (Jens Baggesen)

Alfens Brud (Christian Winther)

Alfepoesien (B.S. Ingemann)

Alfernes Pleisøn - I (Christian Winther)

Alfernes Pleisøn - II (Christian Winther)

Alfernes Pleisøn - III (Christian Winther)

Alfespøgen (B.S. Ingemann)

Alff i Odderskiær (Anders Sørensen Vedel)

Alle Christne Fødsels-Dag (N.F.S. Grundtvig)

Alle Christne sig fryde nu (N.F.S. Grundtvig)

Alle Christne siæle skynder (H.A. Brorson)

Alle danskes Dag (Thøger Larsen)

Alle de voksende Skygger (J.P. Jacobsen)

Alle Kilder aabner sig (Holger Drachmann)

Alle Klokker bringer fjernt (Holger Drachmann)

Alle Nordens Fugle (Sophus Claussen)

Alle Skovens Træer skingre (Emil Aarestrup)

Alle Smaablomster trip, trip, trip (J.P. Jacobsen)

Alle Ting er underlige (N.F.S. Grundtvig)

Alle Tings Cirkelgang (Johan Herman Wessel)

Alleenekampen eller Apologie for Litteraturbladene (Jens Baggesen)

Almindelig er Christi Kirke (N.F.S. Grundtvig)

Alperne (Jens Baggesen)

Alt da jeg var en Purk (N.T. Bruun)

Alt det, som i Ungdommen glæde os kan (Johan Herman Wessel)

Alt dækker Nattens vide - (Ernst von der Recke)

Alt hvad Fornuften overgaaer (N.F.S. Grundtvig)

Alt i Verden koster Møie (Oluf Christian Olufsen)

Alt, som fødes, Døden naar (Johannes Dam)

Altanen (Sophus Claussen)

Altanen paa Huset (Adam Oehlenschläger)

Alting (Knud Lyne Rahbek)

Alting paa Jorden er kun Fjas (Knud Lyne Rahbek)

Alting slukkes og døer (Herman Bang)

Alverden er syg (Hans Vilhelm Kaalund)

Alverdens store Ophav skabte alt (Johannes Dam)

Amagerbonden har hollandsk Blod (H.C. Andersen)

Amalie Raben (Emil Aarestrup)

Amazonen (Emil Aarestrup)

Amici (Jacob J. Dampe)

Amor hos Bacchus (Johan Ludvig Heiberg)

Amor Jesuita (Christian Winther)

Amor og Hymen (Emil Aarestrup)

Amor og Psyche (B.S. Ingemann)

Amor Rex (Christian Winther)

Amors Udskrivning (Steen Steensen Blicher)

Amos' Bog 1 (Bibelen )

Amos' Bog 2 (Bibelen )

Amos' Bog 3 (Bibelen )

Amos' Bog 4 (Bibelen )

Amos' Bog 5 (Bibelen )

Amos' Bog 6 (Bibelen )

Amos' Bog 7 (Bibelen )

Amos' Bog 8 (Bibelen )

Amos' Bog 9 (Bibelen )

Anadyomene (Holger Drachmann)

Anadyomene (Sophus Claussen)

Anbefaling paa en Ansøgning om Ansættelse ved Veivæsenet (Johan Herman Wessel)

Andagtshymne (Jens Baggesen)

Andagtshymne (Jens Baggesen)

Andalousierinden (Emil Aarestrup)

Anden Afdeling (Holger Drachmann)

Anden Bogs niende Elegie (Adam Oehlenschläger)

Anden Bogs tyvende Elegie (Adam Oehlenschläger)

Anden Gang opstod i Aanden (N.F.S. Grundtvig)

Anden Kongebog 1 (Bibelen )

Anden Kongebog 10 (Bibelen )

Anden Kongebog 11 (Bibelen )

Anden Kongebog 12 (Bibelen )

Anden Kongebog 13 (Bibelen )

Anden Kongebog 14 (Bibelen )

Anden Kongebog 15 (Bibelen )

Anden Kongebog 16 (Bibelen )

Anden Kongebog 17 (Bibelen )

Anden Kongebog 18 (Bibelen )

Anden Kongebog 19 (Bibelen )

Anden Kongebog 2 (Bibelen )

Anden Kongebog 20 (Bibelen )

Anden Kongebog 21 (Bibelen )

Anden Kongebog 22 (Bibelen )

Anden Kongebog 23 (Bibelen )

Anden Kongebog 24 (Bibelen )

Anden Kongebog 25 (Bibelen )

Anden Kongebog 3 (Bibelen )

Anden Kongebog 4 (Bibelen )

Anden Kongebog 5 (Bibelen )

Anden Kongebog 6 (Bibelen )

Anden Kongebog 7 (Bibelen )

Anden Kongebog 8 (Bibelen )

Anden Kongebog 9 (Bibelen )

Anden Krønikebog 1 (Bibelen )

Anden Krønikebog 10 (Bibelen )

Anden Krønikebog 11 (Bibelen )

Anden Krønikebog 12 (Bibelen )

Anden Krønikebog 13 (Bibelen )

Anden Krønikebog 14 (Bibelen )

Anden Krønikebog 15 (Bibelen )

Anden Krønikebog 16 (Bibelen )

Anden Krønikebog 17 (Bibelen )

Anden Krønikebog 18 (Bibelen )

Anden Krønikebog 19 (Bibelen )

Anden Krønikebog 2 (Bibelen )

Anden Krønikebog 20 (Bibelen )

Anden Krønikebog 21 (Bibelen )

Anden Krønikebog 22 (Bibelen )

Anden Krønikebog 23 (Bibelen )

Anden Krønikebog 24 (Bibelen )

Anden Krønikebog 25 (Bibelen )

Anden Krønikebog 26 (Bibelen )

Anden Krønikebog 27 (Bibelen )

Anden Krønikebog 28 (Bibelen )

Anden Krønikebog 29 (Bibelen )

Anden Krønikebog 3 (Bibelen )

Anden Krønikebog 30 (Bibelen )

Anden Krønikebog 31 (Bibelen )

Anden Krønikebog 32 (Bibelen )

Anden Krønikebog 33 (Bibelen )

Anden Krønikebog 34 (Bibelen )

Anden Krønikebog 35 (Bibelen )

Anden Krønikebog 36 (Bibelen )

Anden Krønikebog 4 (Bibelen )

Anden Krønikebog 5 (Bibelen )

Anden Krønikebog 6 (Bibelen )

Anden Krønikebog 7 (Bibelen )

Anden Krønikebog 8 (Bibelen )

Anden Krønikebog 9 (Bibelen )

Anden Mosebog 1 (Bibelen )

Anden Mosebog 10 (Bibelen )

Anden Mosebog 11 (Bibelen )

Anden Mosebog 12 (Bibelen )

Anden Mosebog 13 (Bibelen )

Anden Mosebog 14 (Bibelen )

Anden Mosebog 15 (Bibelen )

Anden Mosebog 16 (Bibelen )

Anden Mosebog 17 (Bibelen )

Anden Mosebog 18 (Bibelen )

Anden Mosebog 19 (Bibelen )

Anden Mosebog 2 (Bibelen )

Anden Mosebog 20 (Bibelen )

Anden Mosebog 21 (Bibelen )

Anden Mosebog 22 (Bibelen )

Anden Mosebog 23 (Bibelen )

Anden Mosebog 24 (Bibelen )

Anden Mosebog 25 (Bibelen )

Anden Mosebog 26 (Bibelen )

Anden Mosebog 27 (Bibelen )

Anden Mosebog 28 (Bibelen )

Anden Mosebog 29 (Bibelen )

Anden Mosebog 3 (Bibelen )

Anden Mosebog 30 (Bibelen )

Anden Mosebog 31 (Bibelen )

Anden Mosebog 32 (Bibelen )

Anden Mosebog 33 (Bibelen )

Anden Mosebog 34 (Bibelen )

Anden Mosebog 35 (Bibelen )

Anden Mosebog 36 (Bibelen )

Anden Mosebog 37 (Bibelen )

Anden Mosebog 38 (Bibelen )

Anden Mosebog 39 (Bibelen )

Anden Mosebog 4 (Bibelen )

Anden Mosebog 40 (Bibelen )

Anden Mosebog 5 (Bibelen )

Anden Mosebog 6 (Bibelen )

Anden Mosebog 7 (Bibelen )

Anden Mosebog 8 (Bibelen )

Anden Mosebog 9 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 1 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 10 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 11 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 12 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 13 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 14 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 15 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 16 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 17 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 18 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 19 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 2 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 20 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 21 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 22 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 23 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 24 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 3 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 4 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 5 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 6 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 7 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 8 (Bibelen )

Anden Samuelsbog 9 (Bibelen )

Anden Sang (Jens Baggesen)

Anden Sang (Jens Baggesen)

Anden Sang (Jens Baggesen)

Anden Sang (Steen Steensen Blicher)

Anden Sang (Frederik Paludan-Müller)

Anders-Skov (Adam Oehlenschläger)

Andet Capitel (Jens Baggesen)

Andet Døgn (Steen Steensen Blicher)

Andet Møde (Sophus Claussen)

Andet Optrin (Johan Herman Wessel)

Andet Optrin (Johan Herman Wessel)

Andet Optrin (Johan Herman Wessel)

Andet Optrin (Johan Herman Wessel)

Andet Optrin (Johan Herman Wessel)

Androkles og Løven (Holger Drachmann)

Anelsen (Adam Oehlenschläger)

Anelsen i Guder-Lunden (B.S. Ingemann)

Anemone (Vilhelm Gregersen)

Angelica Catalani (Steen Steensen Blicher)

Anglerne (N.F.S. Grundtvig)

Angst (Emil Aarestrup)

Angst (Viggo Stuckenberg)

Anka! Anka! (Sophus Claussen)

Ankomst til Siena (Sophus Claussen)

Ankomsten (Johan Ludvig Heiberg)

Anmodning (Emil Aarestrup)

Ann Mari hinne Filosofi (Jeppe Aakjær)

Ann Mari tragter Øl (Jeppe Aakjær)

Anna Nielsen (Carl Ploug)

Annine (Ludvig Bødtcher)

Anonymt digt, 1853 (Anonym, 1800-tallet )

Anraabelse (Sophus Claussen)

Ansgar og Ødbert (N.F.S. Grundtvig)

Ansgars Død (N.F.S. Grundtvig)

Ansgars Minde (N.F.S. Grundtvig)

Antiochia (N.F.S. Grundtvig)

Apollo den Syttende (Jens Baggesen)

Apologie for Sangeren Tigellio. (Ludvig Holberg)

Apostlenes Gerninger 1 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 10 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 11 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 12 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 13 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 14 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 15 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 16 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 17 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 18 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 19 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 2 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 20 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 21 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 22 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 23 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 24 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 25 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 26 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 27 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 28 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 3 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 4 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 5 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 6 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 7 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 8 (Bibelen )

Apostlenes Gerninger 9 (Bibelen )

Apostlerne sad i Jerusalem (N.F.S. Grundtvig)

Apothek (Adam Oehlenschläger)

Apotheket (Adam Oehlenschläger)

April (Ludvig Bødtcher)

April (Sophus Claussen)

April (Viggo Stuckenberg)

April (Viggo Stuckenberg)

April 1885 (Viggo Stuckenberg)

Aprilgrøde (Viggo Stuckenberg)

Aprilsvise (Poul Martin Møller)

Araberen (Hans Vilhelm Kaalund)

Araberen i Schveitz (Steen Steensen Blicher)

Arabesk. Til en Haandtegning af Michel Angelo. (J.P. Jacobsen)

Arbejder-Sølvbryllup (Jeppe Aakjær)

Arbejdersang (Jeppe Aakjær)

Aria (Ambrosius Stub)

Aria (Ambrosius Stub)

Aria (Ambrosius Stub)

Aria (Ambrosius Stub)

Aria (Ambrosius Stub)

Aria (Ambrosius Stub)

Aria (Ambrosius Stub)

Aria (Ambrosius Stub)

Aria over 1. Mos, III, 6-24 (Ambrosius Stub)

Aria over Act. IV, 12 (Ambrosius Stub)

Aria over Luc. II, 29 (Ambrosius Stub)

Aria over Psalm. 42, 6 (Ambrosius Stub)

Arie (Johannes Ewald)

Arie over Psalm. LXXIII, 25 (Ambrosius Stub)

Arioso (Johannes Ewald)

Arioso (Johannes Ewald)

Aristarchos autodidactos eller en kort og grundig Anviisning til at lære sig selv det æsthetiske Recensenterie (Steen Steensen Blicher)

Aristokratisk Bordpsalme (Malthe Conrad Bruun)

Arkæologisk Fund (Sophus Claussen)

Arme Skrog gaaer i Tog (H.A. Brorson)

Arreboe (H.C. Andersen)

Asali [I] (J.P. Jacobsen)

Asali [II] (J.P. Jacobsen)

Asali [III] (J.P. Jacobsen)

Asali [VI] (J.P. Jacobsen)

Asalis Have (J.P. Jacobsen)

Asbjørn og Thora (Christian Winther)

Assistents Kirkegaard (Viggo Stuckenberg)

Asters (Viggo Stuckenberg)

At al Verdens Levemaade (Søren Hempel)

At Alperne vil speile sig i Beltet (Emil Aarestrup)

At den Skade skulde ske ... det var slemt for dig og mig (Sophus Claussen)

At Intet er saa sundt, som Glæde (Knud Lyne Rahbek)

At mødes, at skilles og savne (N.T. Bruun)

At sige Verden ret Farvel (N.F.S. Grundtvig)

At Verden for mig præke maa (Oluf Christian Olufsen)

At Verden til Feide har udrustet sig (Knud Lyne Rahbek)

At vi ere Børn tilsammen (Knud Lyne Rahbek)

Athenodorus (Ludvig Bødtcher)

Atomernes Oprør (Sophus Claussen)

Aturernes Grave (Emil Aarestrup)

August (Thøger Larsen)

August (Viggo Stuckenberg)

Augustaften (Viggo Stuckenberg)

Augustinus (Adam Oehlenschläger)

Augustnat (Thøger Larsen)

Augustnat (Thøger Larsen)

Augustnat (Viggo Stuckenberg)

Avertissement (Steen Steensen Blicher)

Avis aux lectrices (H.C. Andersen)

Avtografsamler (Jeppe Aakjær)

Vælg begyndelsesbogstav:

Tegn A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å