#

Kalliope

Digtarkiv

Kalliope er en database indeholdende ældre dansk lyrik samt biografiske oplysninger om danske digtere. Målet er intet mindre end at samle hele den ældre danske lyrik, men indtil videre indeholder Kalliope et forhåbentligt repræsentativt, og stadigt voksende, udvalg af den danske digtning. Kalliope indeholder også udenlandsk digtning, men primært i et omfang som kan bruges til belysning af den danske samling.

14-11-2014
Der har været problemer i maskinrummet i nogle dage. Vi er kørende igen.
26-02-2012
Kalliope har fået en engelsk grænseflade.
29-11-2011
Søgning i digte har desværre ikke virket længe. Det er nu ordnet.
Sonetten på pletten

 Slangerup paltet udvortis vel seer /
    Mangen Ting præctig' i hende dog ere /
    Huilcke GUd giffver / (foruden hans Lære/)
 Derfor indvortis hun praler oc leer;
 Agre / oc Enge / med andet sligt meer /
    Herligt her ligge / som stedtze os nære:
    Faarene Ulden til Klæder frembære /
 Stude her fødis / oc Kiørene fleer:
    Kornet her Aarlig oc Kiærnefuldt bliffver /
    Aalden oc Skouven os rundelig gifver /
 Vandet fremsender os Fiske paa Fad /
    Jntet os mangler / huer daglig her haffver /
    Klæder oc Føde / med andre Guds Gaffver.
 Derfor bør ingen at laste dend Stad.
 

Søren Poulsen Judichær
Gå til digtet...