Til en Sanger

 

Riv Strængen af din Lyra — den maa hvile —

Til Buestræng den bedre nu kan passe.

gaa hen og smed af Plectret rigtig hvasse

Fjerntrammende og vingelette Pile.

 

5Mag dig en Hjelm af Lyrens faste Kasse,

At som de Andre Du til Kamp kan ile.

Det er ei Tid at sukke nu og smile,

Du kan faae meget bedre Ting at passe.

 

Dog — trøster Du dig til ved dine Toner

10At hærde Hjertet hos vor lille Skare

Og kaste Skræk paa Tydskens Batailloner,

 

Saa syng! — Da har en Post Du at forsvare.

Det før er seet, at Sang kan ryste Throner

I Harmonie med Rifler og Kanoner.

Har Første korrekturlæsningMangler Anden korrekturlæsningMangler Tredje korrekturlæsningHar KildeangivelseMangler Sidehenvisninger