IV

 

Dit Mindeskib fra Barndomslivets Dage

Har bragt mig Alfesagnets Blomsterfrø.

Det Skib Dig bar til Bonahvedes Ø

Og kom med „Underjordiske“ tilbage.

 

5Iløn de Smaa var med paa Østersø,

Paa stille Havbund slumrer Dybets Drage;

Du hører Havfrusangens Længselsklage:

Om Sjælesavnet drømmer Bølgens Mø.

 

I Kurven paa dit Skjød en bjerget Due

10Du klapper kjærligt — og i Fugleøiet

Du hjerteglad en lille Sjæl kan skue.

 

Den Sjæl har til dit Billed skjønt sig føiet:

Det er som den i Fredens Luftning svinger

Sig om dit Hjem endnu med skjulte Vinger.

Har Første korrekturlæsningMangler Anden korrekturlæsningMangler Tredje korrekturlæsningMangler KildeangivelseMangler Sidehenvisninger