www.kalliope.org

Om mine Tanker blot som andres kunde

 

Om mine Tanker blot som andres kunde

   Paa evig Længsels Vinger opad stige,

   Da vilde den, som Kærlighedsens Rige

   Behersker, ogsaa mig sin Medynk unde.

 

5Men da vor Sjæl ved Himlens Lov maa stunde

   Mod Evighed, mens Kød for Død maa vige,

   Dens høje Værd og Væsen ej saa lige

   Sig lader af Fornuften gennemgrunde.

 

Ak ve mig da! Hvorledes forebringe

10   Det kyske Ønske, som i Sjælen bor

   For den, som kun sig selv i andre ser?

 

For stedse maa jeg da mig lade tvinge

   Bort fra min Herre, som paa Løgne tror.

   Den lyver, som ej Sandhed hører mer.Noter


Udskrift af localhost:8085/da/digt.pl?longdid=dam2004082308&printer=1 foretaget 25. Jul 2017. Denne tekst må frit redistribueres.