Ordbog

Indledning

Ordbogen omfatter ord som (oftere) forekommer i værker af danske digtere, og som skønnes at kræve en forklaring - enten fordi ordet ikke længere er i brug, eller fordi ordet forekommer i en nu forældet betydning. I sidstnævnte tilfælde er kun forældede betydninger medtaget. F.eks. er for ordet Ansvar kun anført at det (i folkeviser) kan betyde 'svar (på spørgsmål)', ikke ordets nuværende betydning.

Der er medtaget en del navne fra græsk-romersk og nordisk mytologi; af bibelske udtryk derimod kun sådanne som også forekommer uden for Bibelen.

Da Kalliope bringer digtene så vidt muligt i den originale retskrivning, kan et og samme ord optræde stavet på to eller flere måder. Der er i ordbogen taget hensyn hertil: Et ord er i reglen behandlet under den hyppigst forekommende stavemåde; hvis man søger et ord under en anden stavemåde, er der henvist til det sted i ordbogen hvor ordet er forklaret (f.eks. fra verbet aksle til axle). Tilsvarende gælder usædvanlige bøjningsformer: fra præteriumsformen vog henvises der til infinitiven veje.

Man kan ved at klikke på 'Søg' finde frem til de steder i Kalliope hvor ordet forekommer - dog under de begrænsninger som søgemaskinen endnu er underkastet. Således vil bøjningsformer ikke blive fundet ved søgning efter et ords grundform.

Ordbogen vedligeholdes af Sven Sørensen. Påpegning af fejl og mangler modtages gerne på adressen sven@kalliope.org.