#

Kalliope

Digtarkiv

Kalliope er en database indeholdende ældre dansk lyrik samt biografiske oplysninger om danske digtere. Målet er intet mindre end at samle hele den ældre danske lyrik, men indtil videre indeholder Kalliope et forhåbentligt repræsentativt, og stadigt voksende, udvalg af den danske digtning. Kalliope indeholder også udenlandsk digtning, men primært i et omfang som kan bruges til belysning af den danske samling.

14-11-2014
Der har været problemer i maskinrummet i nogle dage. Vi er kørende igen.
26-02-2012
Kalliope har fået en engelsk grænseflade.
29-11-2011
Søgning i digte har desværre ikke virket længe. Det er nu ordnet.
Dagen idag
Tyge Rothe født.
Vilhelm Helt død.
Christian Hviid Bredahl død.
Edmund Hamilton Sears død, Boston.
Vilhelm Gregersen død.
Vælg anden dato...
Sonetten på pletten

 Hvo kand nok prise dig / du ædle Kiøbenhavn /
    Du mægtig-skjønne by / et et hofved for de stæder /
    En krone for vort land / de Norde-rigers hæder /
 Og Danmarks eene priis? dit navn / dit store navn
 Op over skyen naaer / af dig gaar vide savn;
    I dig din Konge boor / i dig mand ret tilbeder
 Og dyrker Herren ret; der vrimler i de stræder
 Det folk / dend helte-slegt der bæres i din favn /
    Og i dit trygge skjød opklekkes yndelig /
    Som tjenlig er i fred / som tjenlig er i krig.
 Dend fiske-fulde søø Neptun mod Østen bryder /
    Men Ceres gifver korn for Nørr"og Vestre-poort /
    Mercurius er hoos / som drifver kiøbsal stort /
 Dig Phoebus med de Ni og nyder / pryder / fryder.
 

Peder Syv
Gå til digtet...